CNV: nieuwe Europese regels wegtransport slecht voor chauffeurs

14 januari 2019

Volgens vakbond CNV dreigen de nieuwe Europese regels voor het wegtransport de arbeidsomstandigheden van chauffeurs te verslechteren. Ook brengen ze volgens de vakbond de verkeersveiligheid in gevaar brengen. De nieuwe regels maken deel uit van het zogenoemde Mobiliteitspakket waarover de Transportcommissie van het Europese Parlement op 10 januari vergaderde.

Het Mobiliteitspakket is een pakket maatregelen waarmee de Europese Unie de mobiliteit wil verbeteren en waarin onder andere de rij- en rusttijden en het detacheren van Europese bus-, touringcar- en vrachtwagenchauffeurs wordt geregeld. Een eerdere versie van dit pakket werd door het Europese Parlement afgewezen. De versie van het pakket waarover vorige week donderdag is gestemd is opgesteld door de Nederlandse Europarlementariër Wim van der Camp (CDA), die als rapporteur is aangesteld.

Het pakket bevat onder meer een beperking van de cabotageregeling. Volgens de huidige regeling zijn drie transporten binnen zeven dagen toegestaan. Dit wordt beperkt tot drie dagen. Ook wordt het verplicht om minimaal eens in de vier weken te laden en te lossen in het vestigingsland van de transportondernemer. Om postbusfirma’s tegen te gaan wordt ook bepaald dat transportondernemingen in hun vestigingsland moeten aantonen dat ze daar substantiële activiteiten verrichten.

Onderdelen van het pakket waar de vakbonden zich met name tegen richten betreffen de regels rond de rust- en rijtijden. In het pakket wordt voorgesteld om chauffeurs aanzienlijk langer te laten werken: chauffeurs hebben nu recht op drie dagen rust per twee weken op de weg, in de nieuwe regels is dat twee dagen rust per drie weken op de weg. Volgens de bonden zullen chauffeurs in de praktijk worden gedwongen om de weekendrust in de cabine door te brengen.

CNV-voorzitter Van Wijngaarden: “We maken ons heel grote zorgen over dit voorstel. De belangen van transportbedrijven prevaleren, boven die van de chauffeurs. Het transport moet sneller, goedkoper, chauffeurs krijgen langere rijtijden, en velen van hen zullen niet het loon krijgen waar ze recht op hebben. Het wegverkeer wordt gevaarlijker voor alle weggebruikers. Daar moet het Europese Parlement een stokje voor steken.”

De Transportcommissie van het Europees Parlement heeft op 10 januari met het Mobiliteitspakket ingestemd. Het Europese Parlement moet nog met het pakket instemmen.

Bron: CNV 9-01-2019; EP 10-01-2019