Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans en bedrijfspensioenfondsen

14 januari 2019

Voorafgaand aan de schriftelijke inbreng door de Tweede Kamer over het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans heeft de Pensioenfederatie een position paper ingezonden, waarin aandacht werd gevraagd voor twee punten, namelijk pensioen voor payrollers en het op termijn mogelijk vervallen van de sectorindeling.

Ten aanzien van pensioen voor payrollers wordt in de nota opgemerkt dat de nadere uitwerking van “adequaat pensioen” in de lagere regelgeving nog begin dit jaar voor internetconsultatie beschikbaar komt. Verder wordt aangegeven dat de uitgangspunten voor deze lagere regelgeving al met de Stichting van de Arbeid zijn besproken.

Ten aanzien van de sectorindeling wordt in de nota opgemerkt dat mocht de huidige indeling op termijn komen te vervallen dat daarvoor met betrokken partijen tijdig zal worden overlegd over de gevolgen daarvan, alsmede over alternatieven waarmee kan worden bepaald welke werknemers en bedrijven onder het werkingsgebied van de bedrijfspensioenfondsen vallen.

De Pensioenfederatie zal het wetsvoorstel op deze onderdelen verder blijven volgen.

Bron: Pensioenfederatie 10-01-2019