Gratis ontwikkeladvies voor 45-plusser

02 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 staat de subsidieregeling  ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ open voor alle 45-plussers. Deze tijdelijke subsidieregeling was eind 2017 ingevoerd voor een beperkt aantal beroepen zoals ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten. Ook wordt de tijdelijke regeling met een half jaar verlengd tot 1 juli 2020.

Voor de verbreding van de doelgroep van de regeling wordt € 3 miljoen extra uitgetrokken, waardoor er in totaal nu € 17 miljoen beschikbaar is. Van dit bedrag is € 15 miljoen beschikbaar voor ontwikkeladviestrajecten voor werkenden en € 2 miljoen voor trainingstrajecten ontwikkeladvies voor leidinggevenden van werkenden. Voor het bedrag dat ter beschikking is gesteld voor ontwikkeladviestrajecten voor werkenden geldt wel de beperking dat mocht op enig moment voor 1 juli 2019 het bedrag van € 12,5 miljoen aan subsidie zijn verstrekt, dat het restant dan alleen beschikbaar is voor een beperkt aantal (9) beroepsgroepen.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 10 januari 2020, 17.00 uur.

Bron: Min SZW 17-12-2018, 2018-0000176437 (Stcrt 2018, 72839)