Inkomenseisen kennismigranten 2019

17 december 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de inkomenseisen herzien voor kennismigranten in Nederland. De gewijzigde inkomenseisen voor 2019 zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Vanaf 1 januari 2019 gelden de volgende looncriteria:

  • kennismigranten vanaf 30 jaar: €4.404;

  • kennismigranten jonger dan 30 jaar: €3.229.

De genoemde bedragen zijn bruto per maand, exclusief 8% vakantiegeld.

Om kennismigranten en onderzoekers in dienst te nemen, moet de organisatie zijn erkend door de IND. Een werkgever moet voor het tewerkstellen (verplicht) erkend referent zijn.

Een referent is een persoon of organisatie die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland. Een werkgever kan zich bij de IND laten erkennen als referent.

Erkenning als referent heeft de volgende voordelen:

  • op een volledig ingediende aanvraag wordt meestal binnen twee weken beslist;

  • de werkgever hoeft minder bewijsstukken mee te sturen met de aanvraag. Een eigen verklaring dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden is meestal voldoende;

  • de werkgever kan gebruik maken van een speciaal e-mailadres bij vragen;

  • de werkgever kan gebruik maken van het Portaal Zakelijk voor het indienen van digitale aanvragen.

Om erkend referent te worden moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan (zie de site van de IND).

Bron: IND 14-12-2018; Stcrt 2018, 67779