Lichte daling werkloosheid in oktober

24 november 2020

In oktober waren 406.000 mensen werkloos, dat is 4,3% van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 4.000 per maand. Een dergelijke daling, gemeten over drie maanden, deed zich voor het laatst voor in maart van dit jaar. Het aantal werkenden groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind oktober 278.000 lopende WW-uitkeringen.

Nadat het aantal lopende WW-uitkeringen twee maanden op rij gedaald is, vond in oktober een stabilisatie plaats. Eind oktober zijn er, evenals in september, 278.000 WW-uitkeringen verstrekt. In vergelijking met oktober vorig jaar ligt het aantal WW-uitkeringen 19,2% hoger. De grootste stijging op jaarbasis is bij de dienstverlenende beroepen en de transport- en logistiekberoepen.
In oktober werden er gemiddeld 8.500 nieuwe WW-uitkeringen per week verstrekt. Dat is een toename van 37% ten opzichte van september. De grootste stijging was in de horeca. Omdat er ook gemiddeld 8.500 WW-uitkeringen per week werden beëindigd, is het totaal aantal uitkeringen gelijk gebleven.
In de maanden juli, augustus en september groeide de werkloosheid vooral door de aanwas vanuit de niet-werkenden. Deze was toen veel groter dan in oktober. Dat kwam doordat er in die periode veel meer mensen op zoek gingen naar werk. Daarnaast groeide de werkloze beroepsbevolking in juli en augustus nog door aanwas vanuit de werkende kant. Sinds september is dit niet meer het geval.
Het aantal mensen met werk daalde aan het begin van de coronacrisis sterk, vooral onder jongeren. In de afgelopen paar maanden was het baanverlies minder groot en nam de toestroom vooral bij jongeren uit de niet-beroepsbevolking weer toe tot het niveau van voor de crisis. Zo nam het aantal werkenden weer toe.

Bron: UWV.nl en CBS.nl, 19-11-2020