Werkloosheid daalde in september

20 oktober 2020

In september waren 413.000 mensen werkloos, dat is 4,4% van de beroepsbevolking. Vergeleken met augustus daalde de werkloosheid meldt het CBS. UWV registreerde eind september 278.000 lopende WW-uitkeringen.


In bijna elke sector is het aantal WW-uitkeringen gedaald. De afname was vooral zichtbaar onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar (-17,6%).
Van maart t/m juli in 2020 lag de instroom door de coronacrisis fors hoger dan in 2019. Deze trend heeft zich niet doorgezet. In augustus en september was de gemiddelde instroom per week slechts iets hoger dan een jaar eerder.
De werkloosheid daalde per saldo met 36.000 personen. Hiermee is dit saldo voor het eerst sinds maart dit jaar weer negatief. Het aantal mensen met werk nam tussen juni en september ook licht toe, met 5.000.

Bron: UWV.nl, 15-10-2020