Veel banenverlies in tweede kwartaal 2020

22 september 2020

Bijna 340.000 mensen met betaald werk in het eerste kwartaal van 2020 verloren hun baan in het tweede kwartaal. Dit is een recordafname. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De afname was het grootst in bedrijfseconomische en administratieve beroepen, dienstverlenende beroepen en beroepen in transport en logistiek.


Tegenover de 340.000 baanverlaters stonden 208.000 mensen zonder werk die van het eerste op het tweede kwartaal betaald werk vonden. Doorgaans stijgt het aantal werkenden juist in het tweede kwartaal.
Van degenen die in het tweede kwartaal van 2020 niet langer werkzaam waren, volgden 211.000 geen onderwijs. Ook bij degenen die wel onderwijs volgen, vaak jongeren met een bijbaan, nam het aantal baanverlaters met een transport- of logistiek beroep het meest toe in het tweede kwartaal van 2020. Daarna waren de meeste baanverlaters afkomstig uit dienstverlenende en commerciƫle beroepen. Van de bijna 340.000 mensen die van het eerste op het tweede kwartaal geen werk meer hadden, waren 175.000 man en 163.000 vrouw. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in zorg- en welzijnsberoepen. Het overgrote deel van de baanverlaters is hier dan ook vrouw.

Bron: CBS.nl, 18-09-2020