Versoepeling aanvraag groepswerkmaatschappijen in NOW-1

15 september 2020

Minister Koolmees gaat het mogelijk maken dat werkmaatschappijen van een concern die voor 5 mei een NOW-subsidie hebben aangevraagd, bij de aanvraag om subsidievaststelling toch kunnen verzoeken om de subsidie vast te stellen op grond van de eigen omzetdaling. Voorwaarde blijft wel dat de omzetdaling van de groep als geheel minder dan 20% is.

Pas bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet, in plaats van bij de initiële aanvraag, aan twee voorwaarden worden voldaan. Het betreft de voorwaarde dat er een verklaring van het groepshoofd moet zijn dat geen dividenden aan aandeelhouders of bonussen worden uitgekeerd aan de Raad van Bestuur en de directie van het concern en de rechtspersoon die het betreft. En de voorwaarde dat er een overeenkomst over werkbehoud moet zijn met de belanghebbende verenigingen van werknemers. Aan de overige voorwaarden voor de aanvraag op werkmaatschappijniveau, moet wel worden voldaan.

Bron: AWVN.nl, 10-09-2020