SZW wil vereenvoudiging wet- en regelgeving

15 september 2020

Het is nodig om complexe wet- en regelgeving te vereenvoudigen en het regeerakkoord voor vaststelling te toetsen op uitvoerbaarheid. Dat stelt ABD TOPConsult in het tweede en laatste rapport van het traject ‘Werk aan uitvoering’, dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer stuurt.

In juni 2019 heeft het kabinet ABD TOPConsult opdracht gegeven voor een grondige analyse. Hierin staan vier belangrijke uitvoerders centraal: de Belastingdienst, DUO, SVB en UWV.
Na het eerste rapport, waarin de probleemanalyse is geschetst, worden in het tweede rapport zes handelingsperspectieven omschreven voor een goede balans tussen wat de politiek belooft en wat uitvoeringsorganisaties kunnen waarmaken. Burgers moeten kunnen rekenen op een deskundige en toegankelijke overheid, zowel fysiek als digitaal. Het liefst in begrijpelijke taal en eenvoudige procedures. Waar nodig met dienstverlening op maat. Dit vraagt ook om een verbetering van de digitale infrastructuur. Ook is een reductie van hoeveelheid en complexiteit van wet- en regelgeving nodig. En er moet meer tijd worden vrijgemaakt voor de uitvoerbaarheid van nieuw beleid. De zes handelingsperspectieven worden de komende periode verder uitgewerkt in een werkagenda voor de uitvoering. Deze werkagenda wordt medio december als kabinetsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd

Bron: Min. SZW, 11-09-2020