Transitievergoeding kan leiden tot terugvorderen toeslagen

10 september 2020

Het kan zijn dat werknemers die een transitievergoeding ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. Staatssecretaris Van Huffelen vindt dit niet ongewenst. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen.


Een transitievergoeding kan leiden tot een hoger toetsingsinkomen en werkt daarmee door naar de toeslagen. Een transitievergoeding kwalificeert als loon uit vroegere arbeid en maakt daarmee onderdeel uit van het toetsingsinkomen. Het hogere toetsingsinkomen kan vervolgens leiden tot terugvordering van toeslagen.
Het toeslagenstelsel biedt gerichte inkomensondersteuning om de financiƫle toegankelijkheid van zorg, kinderopvang en een huurwoning te waarborgen. Het stijgen van inkomen en vermogen heeft als consequentie dat in mindere mate inkomensondersteuning nodig is. Indien het wegvallen van loon uit tegenwoordige arbeid langere tijd aanhoudt kan dit, ondanks een transitievergoeding, op termijn juist leiden tot een hogere aanspraak op toeslagen. Het uitzonderen van de transitievergoedingen voor het toetsingsinkomen of de vermogenstoetsen ligt daarom niet voor de hand.

Bron: MvF 08-09-2020, nr. 2020Z14129