Kabinet werkt aan tegemoetkoming bij beroepsziekten

28 juli 2020

Het kabinet gaat aan de slag met een snellere en gemakkelijkere tegemoetkoming voor mensen die door werk met gevaarlijke stoffen ziek zijn geworden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef dit in een reactie op het advies van de commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten (commissie-Heerts).

De commissie heeft onder meer voorgesteld om een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan slachtoffers van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Daarnaast zijn voorstellen gedaan om kennis te bundelen over beroepsziekten en voor meer aandacht voor preventie van beroepsziekten.

In de brief geeft de minister aan dat hij de adviezen van de commissie onderschrijft en ze de komende tijd verder gaat uitwerken. Vanwege de vele uitvoeringsvragen, kan volgens de minister een eventuele regeling niet eerder dan in de loop van 2022 van kracht zijn.

Momenteel wordt gewerkt aan een werkwijzer gevaarlijke stoffen. Deze is bedoeld om alle stakeholders samen inzicht te geven in hun taken op het terrein van de arbobeleidscyclus (inclusief gevaarlijke stoffenregistratie, blootstellingsregister en gezondheidsdossier).

Verder geeft de minister aan dat hij een verkenner zal benoemen die voor het eind van het jaar concrete voorstellen moet doen voor de door de commissie voorgestelde verbeterde infrastructuur voor de kennisborging rondom beroepsziekten.

Tenslotte geeft de minister aan dat hij, samen met de Inspectie SZW, gaat kijken naar de interventiemix van toezicht en handhaving op het gebied van gevaarlijke stoffen, om na te gaan of een betere naleving mogelijk is. Daarbij wordt ook de hoogte van de boetes meegewogen.

Bron: awvn, 21-07-2020