Verlenging TOZO tot 1 oktober 2020

30 juni 2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wijziging van de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) in de Staatscourant geplaatst. Met deze wijziging wordt de TOZO met één extra maand materieel verlengd tot 1 oktober 2020.


Gemeenten worden op grond van hoofdstuk 5 van de Tozo volledig financieel gecompenseerd voor het extra beroep op bijstand als gevolg van de verlenging van de regeling met één extra maand.
Zelfstandigen kunnen tot 1 oktober 2020 een uitkering voor levensonderhoud ontvangen en een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Op basis van een grove inschatting zijn de extra budgettaire gevolgen van de verlenging ongeveer € 0,4 miljard, inclusief uitvoeringskosten. Naar verwachting bedragen de extra uitgaven voor levensonderhoud ongeveer € 0,3 miljard en voor kapitaalverstrekkingen € 0,1 miljard.
Deze regeling is op 27 juni 2020 inwerking getreden en werkt terug tot en met 1 juni 2020.

Bron: Min. SZW 26-06-2020 (Stcrt. 2020, 34388)