UWV maakt eerste TOFA-uitkeringen over

30 juni 2020

UWV heeft de eerste betalingen gedaan aan flexwerkers in het kader van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA).

Mensen met flexibele contracten en inkomensverlies kunnen sinds 22 juni een aanvraag doen voor de regeling als zij niet in aanmerkingen komen voor een WW, bijstand of andere sociale zekerheidsregeling. Inmiddels zijn ruim 8.500 aanvragen bij UWV binnengekomen. Aanvragen kan tot en met 12 juli.
Eerder gaf UWV aan ernaar te streven binnen vier weken een beslissing te nemen over een aanvraag. En bij een positieve beslissing binnen 10 kalenderdagen uit te betalen. De regeling is bedoeld voor flexwerkers (o.a. oproepkrachten en uitzendkrachten) die in februari meer dan € 400 sv-loon (drempelbedrag) hebben verdiend en in april minimaal de helft daarvan verloren. Daarbij was het sv-loon in april niet meer dan € 550. Zij kunnen in aanmerking komen voor een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van € 550 per maand voor de maanden maart, april en mei. De aanvrager mag in deze periode geen WW, bijstand of andere socialezekerheidsregeling hebben ontvangen.

Bron: UWV.nl 25-6-2020