Voorwaarden bedrijfseconomisch ontslag NOW 2.0 zijn ingegaan

02 juni 2020

Een bedrijf dat gebruik maakt van de verlengde NOW en dat voor een grote reorganisatie staat, moet sinds 29 mei 2020 rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket. Bedrijven die om bedrijfseconomische redenen meer dan twintig mensen moeten ontslaan, moeten daar de vakbond of de personeelsvertegenwoordiging bij betrekken.


Het economische noodpakket wordt met vier maanden verlengd. Tegemoetkomingen zoals de NOW en de overbrugging voor zelfstandigen TOZO kunnen opnieuw aangevraagd worden zodra de nieuwe regelingen gereed zijn en de uitvoering alles opnieuw in orde heeft. Bij de verschillende regelingen wordt hier binnenkort meer over duidelijk.
De verlengde NOW kent een aantal aanvullende voorwaarden. Een van die voorwaarden gaat over bedrijfseconomisch ontslag. Om banen te behouden wil het kabinet bedrijven de mogelijkheid geven zich aan te passen aan de veranderde economische realiteit. De extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt daarom. 
Om misbruik van de NOW te voorkomen, is afgesproken dat er aanvullende voorwaarden gelden voor bedrijven die meer dan twintig mensen willen ontslaan. Dit is het geval wanneer de werkgever een melding als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag (WMCO) moet doen én gedurende het subsidietijdvak voor twintig of meer werknemers per werkgebied van de WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. In dat geval dient de werkgever met de vakbond of de personeelsvertegenwoordiging overeenstemming te bereiken. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan wordt het totale subsidiebedrag verminderd met 5%. Daarnaast is de werkgever verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan vier weken na de WMCO-melding in te dienen bij UWV. Deze periode kan hij gebruiken om tot een akkoord te komen. Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen. 
Deze voorwaarden gelden voor werkgevers die vanaf 29 mei 2020 een WMCO-melding doen.

Bron: Min. SZW 29-05-2020