Liever een financiële buffer tijdens coronacrisis

26 mei 2020

Een meerderheid van de Nederlanders verwacht dat de economische gevolgen van de coronacrisis nog geruime tijd voelbaar zijn. Het aanleggen van een financiële buffer heeft prioriteit. Dit blijkt uit een enquête die DNB in samenwerking met de Universiteit van Bonn heeft gehouden.


Een ruime meerderheid verwacht financieel geraakt te worden door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen ter bestrijding hiervan. Circa een op de zes werknemers houdt er rekening mee dat zij hun baan in de komende twaalf maanden zullen verliezen. Ruim 40% van de zelfstandigen verwacht zonder opdrachten te zitten. 60% van de respondenten van 65 jaar en ouder gaat ervan uit dat het pensioen wordt gekort. Het Nederlandse steunpakket met economische maatregelen is vooral gericht op bedrijven en zelfstandigen, om op deze manier banen en inkomens van burgers zoveel mogelijk te behouden. In de Verenigde Staten omvat het noodpakket een maatregel die gezinnen direct financieel ondersteunt door een geldbedrag uit te keren. Gevraagd naar wat Nederlanders zouden doen als zij € 1.000 van de Nederlandse regering zouden krijgen, blijkt dat dit bedrag gemiddeld voor bijna de helft zou worden gespaard en zo bijdraagt aan het vergroten van financiële buffers. Verder wordt een dergelijke gift in belangrijke mate gebruikt om de kosten te dekken van basisbehoeften die gezinnen anders niet zouden kunnen betalen (22%) of voor financiële steun aan familie en vrienden (14%). Beide beperken vermoedelijk vooral de oploop van schulden en betalingsachterstanden.

Bron: DNB.nl, 18 mei 2020