Vooral uitzendkrachten in horeca raken baan kwijt

19 mei 2020

Vooral uitzendkrachten verloren hun baan in het eerste kwartaal van 2020. Maar in hoeverre de coronamaatregelen hierop van invloed zijn geweest valt niet vast te stellen. Dat melden CBS en TNO op basis van een gezamenlijke analyse van de nieuwste gegevens over flexibel werk in Nederland.


De coronamaatregelen werden halverwege maart verscherpt en hebben dus alleen invloed gehad op de laatste twee weken van het kwartaal. Vooral verkoopmedewerkers in de detailhandel en kelners en barpersoneel met een flexibel dienstverband zijn hun baan kwijtgeraakt. Bij flexibele werknemers in andere getroffen beroepsgroepen was daarvan geen sprake.
Wel blijkt uit de arbeidsmarktgegevens over maart dat de arbeidsparticipatie in het eerste kwartaal, waarschijnlijk als gevolg van de coronacrisis, terugliep. De gegevens over de verschillende typen flexwerk zijn niet op maandbasis beschikbaar.

Bron: CBS.nl, 15-05-2020