CNV voorzichtig optimistisch over pensioenakkoord

03 maart 2020

Het CNV is optimistisch over de voorgang van het pensioenakkoord, maar er zijn nog wel enkele hobbels op de weg. Minister Koolmees hoopt op het voorjaar.

Hoe het nieuwe pensioencontract er uit gaat zien en hoe de verplichtstelling overeind blijft in een nieuw stelsel is nog niet duidelijk. Ook de compensatie van pensioendeelnemers voor nadelige effecten in een nieuw stelsel is nog niet helder. De rekenrente is eveneens nog steeds onderwerp van gesprek.
Het CNV vroeg speciale aandacht voor de zogenoemde witte vlekken. Daarmee worden werknemers en branches bedoeld die nu geen pensioenregeling hebben. Het gaat alleen daar al om ruim 30.000 werknemers; in totaal om honderdduizenden werkenden.
Ook het nabestaandenpensioen moet worden ondergebracht in een eventueel nieuw pensioenstelsel. Het CNV pleit in ieder geval voor een verbeterde volksverzekering: een ANW-(nabestaanden)uitkering die niet van het inkomen afhankelijk is en tenminste drie jaar lang na overlijden van de partner wordt uitgekeerd. Het kabinet wil de ANW-uitkering verder versoberen. Nu ontvangt gemiddeld 30% van de nabestaanden een ANW-uitkering.

Zelfstandige ondernemers zouden ook moeten kunnen aansluiten bij een pensioenregeling, volgens het CNV. Minister Koolmees wil onderzoeken of zij zich vrijwillig kunnen aansluiten bij een pensioenregeling van de branche of onderneming waarin ze werken.

Bron: CNV.nl, 28-02-2020