Minder WW-uitkeringen

20 januari 2020

Het UWV verstrekte eind vorig jaar aanmerkelijk minder WW-uitkeringen dan eind 2018. De afname was vooral groot onder 50-plussers.

Eind december 2019 telde UWV 223.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 1,9% minder dan vorige maand (228.000). Eind 2018 waren er nog 263.000 WW-uitkeringen. Dat komt neer op een afname met 15%. In alle beroepsgroepen daalde de WW. De grootste afname is zichtbaar bij agrarische beroepen (-21%), zorg en welzijn beroepen (-19,1%) en pedagogische beroepen (-18,2%).

Het aantal WW-uitkeringen van 50-plussers nam af met ruim 20% ten opzichte van eind 2018. In december 2019 verstrekte UWV bijna 46% van de WW-uitkeringen aan 50-plussers. Een jaar geleden was dat nog 49%. Zowel de gunstige situatie op de arbeidsmarkt, waardoor het voor werkzoekenden makkelijker is om een baan te vinden, als het stapsgewijs afbouwen van de maximale duur van de WW naar 24 maanden dragen hieraan bij.

Bron: UWV 16-01-2020