Zeer hoge arbeidsparticipatie: ruim 9 miljoen werkenden

20 januari 2020

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17.000 per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen. Het aantal werklozen is in dezelfde periode gedaald met gemiddeld 7.000 per maand naar 302.000.

4,0 miljoen mensen hadden in december 2019 om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 1.000 per maand afgenomen.

In december waren er 302.000 werklozen. Hiermee is het aantal werklozen eind 2019, na een lichte stijging in de loop van het tweede en derde kwartaal, weer vrijwel gelijk aan het aantal werklozen aan het begin van het tweede kwartaal. Ook het werkloosheidspercentage is vergelijkbaar. In december was dat 3,2%, tegen 3,3% in april en mei. In de tussenliggende maanden steeg het percentage naar 3,5.

Dat het werkloosheidspercentage in december lager ligt dan in april/mei, terwijl er ongeveer evenveel werklozen zijn, komt doordat de beroepsbevolking nu groter is.

Het aantal werkenden is na het eerste kwartaal van 2014 vrijwel onafgebroken gestegen. Lange tijd daalde tegelijkertijd de werkloosheid, maar gedurende het tweede en derde kwartaal van 2019 nam de werkloosheid iets toe. Dit kwam met name doordat mensen die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt werk gingen zoeken. Degenen die niet meteen aan de slag konden, gingen meetellen in de werkloosheidscijfers. Eind 2019 veranderde dat. Meer mensen die toetraden tot de arbeidsmarkt kwamen direct aan het werk en een kleiner deel werd werkloos.

Bron: CBS 16-01-2020