Loonafspraken 2019 vlakken af

11 december 2019

De loonafspraken voor 2019 vlakken af. Bij de in november tot stand gekomen cao-akkoorden is voor dit jaar een gemiddelde loonafspraak afgemaakt van 2,74%, iets onder het gemiddelde van 2019 (2,78%). Maar voor 2020 komen de loonafspraken die nu al zijn gemaakt hoger uit.

In november zijn er 19 nieuwe cao-akkoorden tot stand gekomen, iets minder dan het gemiddelde aantal cao’s (22) dat doorgaans in november wordt afgesloten. In heel 2019 liepen 438 cao’s af. Inmiddels zijn er 300 cao’s (2,2 miljoen werknemers) vernieuwd.

Met een gemiddelde loonafspraak in november van 2,74% voor 2019 vlakken de loonafspraken voor 2019 iets af. Het jaargemiddelde komt nu uit op 2,78%. In juli was er een piek in de loonafspraken met een gemiddelde van 3,02% voor 2019.

Voor volgend jaar zijn er al veel loonafspraken gemaakt. Die afspraken komen boven de 3% uit. Het zwaartepunt qua loonstijging ligt in veel, vooral grotere, cao’s in 2020.

Volgens werkgeversvereniging AWVN verlopen de cao-onderhandelingen moeizamer dan in een doorsnee-jaar. Er is echter geen sprake van een noemenswaardige vertraging bij het afsluiten van cao’s. De oorzaak voor stroeve onderhandelingen en focus op loon is volgens AWVN de loonwens van de vakbonden, in het bijzonder de 5-procentswens van de FNV, die door werkgevers als te hoog wordt gezien. Andere onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, gelijke beloning voor man en vrouw of de balans tussen werk en privé krijgen minder aandacht bij de onderhandelingen.

Bron: AWVN 11-12-2019