Stichting van de Arbeid tegen zzp-plannen 

02 december 2019

De Stichting van de Arbeid adviseert het kabinet om de voorgestelde wetgeving ten aanzien van de Wet minimumbeloning zelfstandigen en Wet op de zelfstandigenverklaring niet in te dienen. In de reactie voor de internetconsultatie geeft zij op hoofdlijnen haar redenen hiervoor aan.

De wetsvoorstellen zijn complex voor opdrachtgevers én -nemers, en controle en handhaving zijn niet goed geregeld. ‘De voorstellen zijn onvoldoende ingebed in een bredere visie op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.’  Volgens de Stichting van Arbeid hebben de maatregelen in grote mate een ad hoc-karakter, terwijl de gevolgen verstrekkend zijn voor alle werkenden. In vormgeving en uitvoering zijn de voorstellen ‘uitermate complex. De doelstelling om de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en -nemer te verduidelijken, lijkt verder weg dan ooit.’ 

Partijen te goeder trouw riskeren sancties als zij – onbedoeld – in strijd met de wet handelen. Partijen te kwader trouw kunnen de uitvoering van de regels juist manipuleren. Controle en handhaving zijn onvoldoende ingericht om dit tegen te gaan. 

Minister Koolmees wil een minimumtarief van € 16 invoeren voor de onderkant van de zzp-markt, en een zelfstandigenverklaring voor de bovenkant, zzp’ers die meer dan € 75 per uur rekenen. Volgens de Stichting levert dit een ‘grote toename’ in de administratieve lastendruk op voor zowel opdrachtnemers als -gevers, en is er geen garantie dat het minimumtarief voldoende bescherming biedt.

De ondernemingsorganisaties en de vakbonden zullen binnenkort nog afzonderlijk aanvullend reageren. 

Bron: StvdA 27-11-2019, Reactie op conceptwetsvoorstellen Wet minimumbeloning zelfstandigen en Wet op de zelfstandigenverklaring.