Eerste uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2020

31 oktober 2019

De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2020’ gepubliceerd met informatie over de veranderingen in de loonheffingen in 2020. De Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 is te downloaden via de website van de Belastingdienst.

In deze eerste uitgave is informatie opgenomen over de volgende onderwerpen:

  • temporisering verhoging AOW-leeftijd

  • wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV

  • kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) versie 6.0

  • fiets van de zaak

  • vanaf 2020 einde vaksector voor uitzendwerkgevers

  • ZW-uitkering telt niet langer mee voor hoogte arbeidskorting

  • Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel payrolling

  • Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie WW

Eventuele wijzigingen uit Belastingplan 2020 en de tarieven en percentages voor 2020 staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief. Deze publiceert de Belastingdienst eind 2019 en begin 2020.

Bron: Belastingdienst 31-10-2019; Nieuwsbrief Loonheffingen 2020