Korting dreigt voor 63% deelnemers pensioenfondsen

29 oktober 2019

De financiële positie van pensioenfondsen is in het derde jaar weer verslechterd. Volgens DNB is nu ruim 6 op de 10 deelnemers aangesloten bij een pensioenfonds waarvan de beleidsdekkingsgraad niet aan het wettelijk vereiste minimum voldoet.

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen daalde in het derde kwartaal met bijna 3 procentpunt naar 98,1%. De beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de 12 maandelijkse dekkingsgraden – daalde eveneens: van 106,0% naar 103,1%. Voor een besluit over eventuele kortingen zijn zowel de actuele als de beleidsdekkingsgraad per 31 december relevant.

Het aantal deelnemers dat aangesloten is bij een pensioenfonds waarvan de beleidsdekkingsgraad niet aan het wettelijk vereiste minimum van veelal 104,2% voldoet, is in het derde kwartaal gestegen van 11,4 naar 12,1 miljoen. Het betreft nu 63% van alle deelnemers, die zijn aangesloten bij 70 pensioenfondsen. Voor 56 pensioenfondsen geldt dat de beleidsdekkingsgraad boven 104,2% ligt, maar niet toereikend is voor (gedeeltelijke) indexatie (<110%). Bij deze pensioenfondsen zijn 5,1 miljoen deelnemers aangesloten. 78 pensioenfondsen hebben een beleidsdekkingsgraad boven 110%. Deze pensioenfondsen, met zo’n 2 miljoen deelnemers, kunnen (gedeeltelijk) toeslag verlenen.

Voor alle deelnemers geldt dat bij pensioenfondsen een arbeidsgerelateerd pensioen is of wordt opgebouwd dat aanvullend is bovenop de AOW. Een persoon kan bij verschillende pensioenfondsen als actieve, gewezen of pensioengerechtigde deelnemer geregistreerd staan.

Bron: DNB 22-10-2019