ABP: korting pensioenen te voorkomen

30 september 2019

Het verlagen van pensioenen op basis van het huidige pensioencontract is volgens ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann. In een interview met de Telegraaf reageert zij op de uitlatingen van DNB-president Klaas Knot die stelde dat pensioenverlagingen niet nog eens kunnen worden doorgeschoven.

Volgens Wortmann is het onbegrijpelijk dat voor meerdere jaren gekort wordt op basis van de regels van het huidige pensioencontract, terwijl we nu bezig zijn met het uitwerken van een nieuw pensioencontract. “We krijgen daar van onze deelnemers ook enorm veel reacties op.” Wortmann is niet tegen het verlagen an sich, wel tegen (onnodige) verlagingen die alleen volgens de huidige regels moeten plaatsvinden.

Die regels moeten zo snel mogelijk worden aangepast, aldus Wortmann. Ze geven volgens haar een vertekend beeld over hoe de pensioenfondsen ervoor staan. De verlagingen zijn gebaseerd op de lage rekenrente. Dat is een gegeven, maar de huidige kortingsregels kennen volgens Wortmann te weinig gewicht toe aan de goede rendementen die ABP en andere pensioenfondsen momenteel halen. En ook die mogen voorzichtig worden meegerekend.

Aan deelnemers is het moeilijk uit te leggen dat pensioenfondsen in economisch voorspoedige tijden pensioenen verlagen, aldus Wortmann. Ons vermogen is in de afgelopen tien jaar verdubbeld en onze deelnemers hebben daar geen cent van gezien. Dat moet veranderen in het nieuwe pensioencontract, stelt zij. Dat betekent pensioenen niet alleen berekenen op basis van de rente, maar ook op basis van (voorzichtige) rendementen. “Wij zijn dit met experts van de grote fondsen en pensioenuitvoerders aan het uitwerken. De komende weken verwachten we dat we daar de volgende stappen op kunnen zetten. Dan zullen we daar over en paar weken met sociale partners en minister over in gesprek gaan.”

Bron: ABP 27-09-2019