Deliveroo verplicht aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer

28 augustus 2019

Volgens Rechtbank Amsterdam valt het bezorgen van maaltijden onder beroepsvervoer over de weg en is Deliveroo daardoor verplicht pensioenpremies af te dragen aan het Pensioenfonds Vervoer.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg (hierna: Pensioenfonds Vervoer) heeft Deliveroo voor de rechter gedaagd omdat zij van mening is dat de werknemers die in het bedrijf werkzaam zijn verplicht zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Vervoer.
Deliveroo is het niet eens met de verplichte aansluiting bij het pensioenfonds omdat zij van mening is dat zij een technologiebedrijf is. Zij levert verschillende diensten om de afzetmarkt van restaurants te vergroten. Bezorging van maaltijden is geen kernactiviteit.
Volgens de rechter moet aan de hand van de cao-norm worden bepaald of de werkingssfeerbepaling van het verplichtstellingsbesluit van toepassing is. De bepaling is van toepassing als de werknemer werkzaam is bij een onderneming die uitsluitend of in hoofdzaak tegen vergoeding goederen over de weg vervoert. Het bezorgen van maaltijden, waarbij tijdens het tot stand komen van het verplichtstellingsbesluit geen rekening is gehouden, kunnen door de ruime formulering van de werkingssfeerbepaling toch onder de verplichtstelling vallen.
Uit de algemene voorwaarden van Deliveroo volgt dat bezorgkosten in rekening worden gebracht aan consumenten voor het bezorgen van de maaltijden en dat restaurants commissie betalen. Dat de bezorgkosten de werkelijke kosten niet volledig dekken doet niet ter zake. Er wordt daarmee enige vergoeding ontvangen.
Pensioenfonds Vervoer heeft voldoende concrete feiten en omstandigheden aangedragen waaruit volgt dat de kernactiviteit van Deliveroo het bezorgen van maaltijden van restaurants is en niet slechts het faciliteren en vergroten van het aantal bestellingen en het bieden van een platform. De activiteiten, het bestelproces, de digitale omgeving en de reclame-uitingen van Deliveroo zijn in hoofdzaak gericht op het uiteindelijke doel: het bezorgen van maaltijden. De werkzaamheden van het kantoorpersoneel dienen in meerderheid de bezorgactiviteiten en moeten daaraan worden toegerekend.
De rechter oordeelt dat Deliveroo vanaf 26 juni 2015 onder de verplichtstelling van het Pensioenfonds Vervoer valt. Zij dient over de periode 26 juni 2015 tot en met 1 juli 2018 pensioenpremie inclusief rente af te dragen voor bij haar in dienst zijnde bezorgers. De rechter legt geen dwangsommen op vanwege mogelijke administratieve complicaties.

Bron: Rb. Amsterdam 26-08-2019, nr. 7532946 CV EXPL 19-3933 (ECLI:NL:RBAMS:2019:6292)