Betrokkenheid directie belangrijk voor behoud medewerkers

12 augustus 2019

Directies in Nederland nemen te weinig initiatief om de mening van het personeel te horen. Dat vindt 38% van de ondervraagden uit een onderzoek van de Nationale Meewerkweek onder 1000 respondenten binnen grotere organisaties in Nederland (100+ medewerkers). Bovendien vindt 32% dat de directie hun mening niet serieus neemt.

In hoeverre medewerkers zich gehoord voelen lijkt invloed te hebben op de tevredenheid. Zo beoordelen ondervraagden die zich niet gehoord voelen hun werkgever met een 6,6 tegenover een 8,2 van de groep die zich wel gehoord voelt.

Uit het onderzoek blijkt echter dat 33% van de ondervraagde medewerkers vindt dat de directies niet genoeg doen met de verkregen feedback. En dat is jammer aangezien meer dan de helft (53%) van de medewerkers meer werkgeluk zou ervaren als aangedragen verbeterpunten vanuit de werkvloer opgepakt worden.  49% van de medewerkers ziet de directie vrijwel nooit op de werkvloer, terwijl 54% dat wel op prijs stelt. Het is dan ook niet verrassend dat 39% van de medewerkers het gevoel heeft dat de directie niet precies weet wat er op de werkvloer speelt.

De mate waarin de directie betrokken is bij de werkvloer lijkt invloed te hebben op de tevredenheid van medewerkers. Zo is het ontbreken van betrokkenheid van de directie voor meer dan een kwart (27%) van de ondervraagden een mogelijke reden om het bedrijf te verlaten.

Tijdens de Nationele MeewerkWeek werken CEO’s en managers mee op de werkvloer van hun bedrijf. Hiermee doen zij unieke inzichten op die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en werknemerstevredenheid. De Nationale MeewerkWeek wordt ondersteund door toonaangevende instituten zoals MVO Nederland en Top Employers Institute. De vijfde Nationale MeewerkWeek vindt plaats van maandag 9 tot en met vrijdag 13 september 2019.

Bron: Nationale meewerkweek 31-07-2019