Dekkingsgraad pensioenfondsen in juni stabiel

01 juli 2019

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in juni onveranderd gebleven op 104%. Ook de beleidsdekkingsgraad bleef in juni stabiel op 107%.

De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, is gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. In juni kwam de beleidsdekkingsgraad net als in mei uit op 107%. Dit dekkingsgraad is hoger dan het wettelijk vereiste minimum van 104,3%. Een aantal fondsen zit echter onder die grens. De verwachting is dat de beleidsdekkingsgraad de komende maanden nog verder zal teruglopen, omdat de hogere dekkingsgraden van de eerste helft van 2018 dan niet meer worden meegewogen voor dit gemiddelde. Mogelijke kortingen aan het einde van 2019 en 2020 zijn daardoor niet van de baan. Vorige maand ging de gemiddelde dekkingsgraad fors omlaag (van 107% naar 104%) en juni heeft geen herstel laten zien, zodat kortingen voor een aantal fondsen een steeds realistischer scenario wordt.

Mogelijke kortingen aan het einde van 2019 en 2020 zijn, ondanks het pensioenakkoord, nog niet helemaal van de baan. Voor met name de grote fondsen is dit gevaar nog niet geweken. Met het nieuwe pensioenakkoord worden de huidige kortingsregels tijdelijk herzien. Er is geen korting meer als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% zit. Alleen fondsen die al vijf jaar te maken hebben met onderdekking en aan het eind van dit jaar een dekkingsgraad lager dan 100% hebben, moeten de pensioenen korten om op 100% dekkingsgraad te komen. Voor de metaalfondsen betekent dit naar alle waarschijnlijkheid toch een korting per eind van dit jaar, alleen zal deze korting wat minder groot zijn. Voor ABP en PFZW kan een korting (per eind 2020) afgewend worden als er nog herstel plaatsvindt in de rest van dit jaar en in 2020.

Bron: Aon 1-07-2019