Gebruik loonheffingstabellen inwoners van België, Aruba en Suriname

21 maart 2019

Sinds 1 januari 2019 hebben in principe alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting. Door belastingverdragen hebben inwoners van België, Aruba en Suriname hier echter ook recht op.

De Belastingdienst kreeg veel vragen hierover. Voor inwoners van België geldt de loonbelastingtabel voor inwoners van een land van de landenkring, en voor inwoners van Aruba of Suriname de loonbelastingtabel voor inwoners van een derde land. In die tabellen is het belastingdeel van de algemene heffingskorting niet verwerkt.
Werknemers kunnen het belastingdeel van de algemene heffingskorting via de aangifte inkomstenbelasting over 2019 terugvragen. Wie niet zolang wil wachten, kan voor 2019 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanvragen.
Het lijkt logisch om het belastingdeel van de algemene heffingskorting voor deze groep werknemers via het loon of de uitkering te verrekenen. Maar voor 2019 was het niet meer mogelijk om voor deze werknemers loonbelastingtabellen en rekenregels te ontwikkelen. En de kans was groot dat werknemers al een voorlopige aanslag hadden aangevraagd om het belastingdeel van de heffingskortingen terug te krijgen.

Wie het belastingdeel van de algemene heffingskorting in 2019 toch via de loonbelasting verrekent, loopt het risico dat de inhouding verkeerd wordt doorberekend doordat de juiste tabellen ontbreken. En het is ook mogelijk dat de werknemer of uitkeringsgerechtigde het belastingdeel van de algemene heffingskorting ten onrechte dubbel krijgt uitbetaald, omdat hij een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor 2019 heeft aangevraagd. Hij moet dan het bedrag dat hij te veel heeft gekregen, via zijn aangifte inkomstenbelasting over 2019 weer terugbetalen.
Beide risico’s zijn te voorkomen bij gebruik van de tabellen voor inwoners van een land van de landenkring of voor inwoners van een derde land.

Voor belastingjaar 2020 komen er aparte loonbelastingtabellen voor inwoners van België, Aruba en Suriname. Het belastingdeel van de algemene heffingskorting kan dan wél verrekenend worden via het loon of de uitkering. De Belastingdienst zorgt ervoor dat de werknemer dit deel niet ook via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan krijgen.

Bron: Belastingdienst, 20-03-2019