Veel vacatures in het onderwijs

18 februari 2019

Het aantal vacatures in het onderwijs groeit de laatste jaren sterk. Daarmee neemt ook het aantal moeilijk vervulbare vacatures toe. In het voortgezet onderwijs is het vooral moeilijk om docenten talen en exacte vakken voor de klas te krijgen. In het basisonderwijs zijn de problemen het grootst in de Randstad, maar deze breiden zich de komende jaren uit over de rest van Nederland.

De laatste jaren neemt het aantal vacatures in het onderwijs sterk toe. In totaal zijn er in 2018 45.000 vacatures ontstaan, 10.000 meer (+29%) dan in 2017.

De tekorten in het basisonderwijs breiden zich uit van de Randstad naar de rest van het land. Waar er een aantal jaar geleden nog sprake was van overschotten, zijn er in het basisonderwijs steeds grotere problemen om leerkrachten voor de klas te krijgen. Wel zijn er grote regionale verschillen in het aanbod van werkzoekenden. Zo zijn er in de Randstad weinig werkzoekende die een vacature als docent basisonderwijs kunnen invullen. In de noordelijke, oostelijke en zuidelijke regio’s zijn er op dit moment meer werkzoekenden dan in de Randstad. In alle regio’s kan het zeer lastig zijn om vervanging voor een zieke leerkracht te vinden, zeker bij een griepgolf. Het tekort aan basisschoolleraren loopt de komende jaren verder op.

In het voortgezet onderwijs zijn vacatures voor leraren natuurkunde, scheikunde en wiskunde al enige jaren moeilijk te vervullen. Ook voor talen is het lastig om personeel te vinden, zoals voor klassieke talen, Nederlands, Engels en Duits. Het tekort aan deze docenten doet zich vrijwel in alle regio’s van Nederland voor.

Op verschillende manieren wordt geprobeerd om oplossingen te vinden voor de tekorten. Voor scholen die te maken hebben met wervingsproblemen zijn gemakkelijke oplossingen niet snel voorhanden. Het vergt investeringen die vaak pas na enige tijd verlichting zullen brengen. Scholen kunnen zij-instromers opleiden, jongeren interesseren voor het beroep van leraar en in andere regio’s werven. Niet alleen het aantrekken van personeel is belangrijk, maar het behouden van personeel ook. Door een aantrekkelijke werkgever te zijn met aandacht voor werkdruk, sfeer, roosters en duurzame inzetbaarheid.

Bron: UWV 12-02-2019