Werkgevers: WAB banen gaat kosten

05 februari 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat er niet voor zorgen dat tijdelijke werknemers eerder en vaker een vast contract krijgen aangeboden. Dat zegt 91% van de werkgevers voor wie tijdelijk personeel geen keuze is maar noodzaak.

In het kader van de campagne Zo werkt het niet! van onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland is een enquête gehouden onder vijfhonderd werkgevers in de betrokken branches.

De behandeling in de Tweede Kamer van de WAB vond donderdag 31 januari plaats. In een brief aan de Tweede Kamer uiten de werkgeversorganisaties hun zorgen over de WAB. Hun bezwaren richten zich vooral op de voorstellen inzake de premiedifferentiatie, transitievergoeding vanaf dag één, oproepovereenkomsten en payroll.

Volgens de werkgevers zal premiedifferentiatie naar contractduur, waarbij werkgevers een hogere WW-premie verschuldigd zijn bij arbeidsovereenkomsten van minder dan een jaar, niet ertoe leiden dat flexwerkers eerder in vaste dienst komen. Volgens de werkgevers is de voorgestelde wet “niet gebaseerd op de economie en arbeidsmarkt van vandaag en morgen, die een steeds grotere diversiteit en aanpassingsvermogen vragen. Het wetsvoorstel is in feite niet meer dan een tijdelijke reparatie van de WWZ.“

Uit de enquête blijkt verder dat 70% van de werkgevers bang is dat de WAB juist banen gaat kosten. En 89% geeft aan dat de consument uiteindelijk de rekening gaat betalen omdat werkgevers de hogere kosten zullen doorberekenen. Die kosten zijn het gevolg van het duurder maken van tijdelijk werk.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben eerder duidelijk gemaakt dat het inzetten van tijdelijk personeel voor werkgevers geen keuze is maar noodzaak. Het gaat bijvoorbeeld om seizoenswerk of het opvangen van pieken in de productie. Dit speelt onder meer in de detailhandel, de horeca, recreatie en land- en tuinbouw. Werkgevers moeten straks een hogere WW-premie betalen en eerder een transitievergoeding.

De ondernemingsorganisaties willen een aanpassing van het wetsvoorstel. Zo kan het verschil tussen de hoge en de lage WW kleiner worden gemaakt, en de definitie van vast en tijdelijk werk worden aangepast. Voor seizoenswerk en bijbanen van scholieren en studenten zou een uitzondering moeten worden gemaakt.

Bron: Werkgeverscoach.nl 30-01-2019