Verlaging legestarieven IND

14 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn de legestarieven die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hanteert voor verblijfsvergunningen gewijzigd. Een aantal van deze tarieven is fors verlaagd. De reden voor deze vermindering zijn de directieven vanuit de Europese Commissie, die de Nederlandse legestarieven veel te hoog vond.

Het tarief voor de aanvraag voor een kennismigrant is gehalveerd en bedraagt nu € 285 in plaats van € 582. Ook de tarieven voor het aanvragen van het erkend referentschap voor grote en kleine bedrijven is verminderd. Voor 2019 bedragen deze € 3.927 (voorheen € 5.345), resp. € 1.963 (voorheen € 2.672).
Per 1 januari 2019 hanteert IND de volgende legesbedragen:

​Erkenning als referent

​Erkenning als referent

​€ 3927

​Erkenning als referent start-ups en kleine bedrijven met maximaal 50 personen

​​€ 1963

​​Erkenning als referent voor uitwisseling (incl. au pair)

​€ 1963

​Erkenning als referent - wijziging bedrijfsvorm van een erkende referent

​€ 1963

Werken

​Overplaatsing binnen een onderneming ​ ​

​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel 

​​​€ 285

​Verlenging   

€ 285

​Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat

​€ 171​

​Kennismigrant ​

​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel

​€ 285

​​Verlenging

​€ 285

​Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat

​​€ 171​

​Arbeid in loondienst (incl. doorbrengen verlof na werk op mijnbouwinstallatie op continentaal plat of aan boord van Nederlands zeeschip) ​ ​

​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel (incl. GVVA) 

​€ 285

​​Verlenging (incl. GVVA) 

​€ 285

​Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat

​​​€ 171​

​​Werk zoeken na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek (zoekjaar)

​Eerste aanvraag of wijziging verblijfsdoel

​​€ 171

​Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat

​​​​€ 171​

​Lerend werken: stagiair/practicant ​ ​

​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel (GVVA) 

​€ 285

​​Verlenging (GVVA)

​€ 285

​​Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat

​​​​€ 171​

​Lerend werken: Young Workers Exchange Program (YWEP) ​ ​

​Eerste aanvraag of wijziging verblijfsdoel (GVVA)

​€ 57

​​​Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat

​​​​​€ 171​

​Grensoverschrijdende dienstverlening ​ ​

​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel   

​€ 285

​Verlenging 

​€ 285

​Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat

​​​​​€ 171​

​Seizoenarbeid ​ ​

​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel 

​​€ 171

​Verlenging

​€ 171

​​Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat

​​​​​​€ 171​

​Arbeid als houder van Europese blauwe kaart (Blue Card) ​ ​

​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel  

​​€ 285

​​Verlenging 

​​€ 285

​​​Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat

​​​​​​​€ 171​

Onderzoeker in de zin van Richtlijn (EU) 2016/801 ​ ​

​Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging

​€ 171

​Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat

​€ 171​

​Werk in het kader van zetelovereenkomst ICC en Libanon ​ ​

​Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging

​€ 66

​Werk als (niet-)geprivilegieerd NAVO-personeel/ Personeel Joint Force Command Head Quarters (JFCHQ) ​ ​

​Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging 

​€ 0

​​Zelfstandig ondernemer ​

​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel   

​€ 1348

​​Wijziging verblijfsdoel: zelfstandig ondernemer na start-up

​€ 361

​Verlenging

​€ 361

​​Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat

​€ 171​

​Start-up ​ ​

​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel   

​€ 326

​Wijziging verblijfsdoel: zelfstandig ondernemer na start-up   

​€ 361

​​​Houder verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene andere EU-lidstaat

​​€ 171​

​Associatieovereenkomst EG-Turkije ​(geldt voor alle verblijfsdoelen onder Werken) ​

​Verblijfsvergunning met mvv

​€ 66

​​Verblijfsvergunning zonder mvv

​​€ 57

​Verlenging

​​​€ 57

Bron: AWVN 10-01-2019; IND